732

PROBLEMY ZDROWOTNE

Rasa ogólnie uważana za zdrową. Średnie życie Appenzellerów wynosi 11-13 lat. Zdarzają się osobniki starsze niż 16 lat. Appenaeller to najdłużej żyjąca ze wszystkich 4 ras psów szwajcarskich. Zmienność genetyczna rasy jest bardzo ograniczona, powodując zwiększoną podatność i możliwość wystąpienia wad rozwojowych o podłożu genetycznym.

W rasie wystąpić mogą wymienione poniżej genetyczne wady rozwojowe:

  1. Przetrwały łuk aorty prawej,
  2. Zwężenie tętnicy płucnej,
  3. Moczowody ektopowe,
  4. Rozszczep podniebienia,
  5. Zespolenie wrotnooboczne wątroby z encefalopatią wątrobową,
  6. Wrodzone wady nerek - są małe i zdeformowane- śmierć w wieku do 4 miesięcy,
  7. Zaćma wrodzona,
  8. Wodogłowie,
  9. Entropium i ektropium,
  10. Powieka dermoidalna,
  11. Zwyrodnienia stawów biodrowych i łokciowych,
  12. Dyskopatia kręgosłupa,
  13. Wypadanie rzepki (występowanie bardzo dużej ilości kątów prostych),
  14. Mikroftalmia jest stanem, w którym gałka oczna jest mniejsza niż normalnie.
  15. Skórzak spojówkowo rogówkowo powiekowy
  16. Egzema / żylaki moszny.


Dlatego zaleca się uzyskanie od hodowcy obszernych informacji na temat zwierząt rodzicielskich, najlepiej potwierdzonych badaniami. Ostatnio zwrócono również uwagę na problemy z zębami i zgryzem. Zaczął występować przodozgryz, wady i braki zębów a także przypadki nowotworów jąder.

Możliwość wystąpienia danej wady 1 przypadek na 200 osobników tak mówią statystyki. Lista wad jest całkiem spora co może zniechęcić potencjalnego nabywcę, aczkolwiek większość są to wady ogólnie występujące u psów. Na tle innych ras i ich możliwości chorobowych appenzeller wypada jako zdrowa rasa.

Decydując się na posiadanie appenzellera z uprawnieniami hodowlanymi ZkwP wymaga badań rtg stawów biodrowych (HD) i łokciowych (ED) a także wpisu ich wyników do rodowodu. Badania te wykonywane są w pełnym znieczuleniu co warto wykorzystać. Wykonując na jednym znieczuleniu dodatkowe badania stawów barkowych (SD) głównie w celu wykluczenia choroby OCD (Osteochondroza-martwica chrzęstno-kostna) i nawykowe wypadanie rzepki kolanowej (PL) (patellar luxation).

Cofnij